Right of Withdrawal and Return Policy

According to the law, you have 14 days’ right of withdrawal when you shop remotely or outside the seller’s business premises. IF you don’t like our products, you can return the product to us, but you must let us know within 24 hours via mail info@fashionabletrenz.se, via WHATSAPP or Facebook page after receiving the product. The withdrawal period starts the day after you received the goods. 

You can of course return it even before the withdrawal period has started by contacting the seller and notifying this within 24 hours via mail info@fashionabletrenz.se.

We are ready to give you a refund, but product refunds based on certain conditions. Refund or Exchange is not free.

 • Product color might be varied due to photoshop, based on color issues products cannot be returned.
 • Customized products, like Salower kameez, Saree cannot be returned based on any circumstances.
 • Bedsheets cannot be returned if its unfolded.
 • All returns must reach to our main office within 5 working days. Any returns after 5 days will not count. ** Must have to inform us through email or Facebook
 • When you return the item, the shipping cost will have to pay by yourself. Fashionable Trenz will also deduct the shipping cost which we have spent while sending the product to you.
 • Jewelry can not be refunded apart from fault issue.
 • Any promotional offered products, sale items or free shipping delivery offered cannot be refunded, no exceptions.
 • We will not accept any return if the product’s tag is being removed including not worn and folded.
 • Please provide you return details product reference number, invoice through email, so that we can track the item if it might be delayed.

How to refund

Once we receive your package, your refund will be processed within 3 to 5 weeks according to different bank. But it might take more time to receive your payment back due to bank policy, holidays or other circumstances. Shipping cost will be deducted from the total amount and payment will be return to the card that has been used for payment. No exception.

Ångerrätt

Enligt lagen har du 14 dagars ångerrätt när du handlar på distans eller utanför säljarens affärslokaler. Om du inte gillar våra produkter kan du lämna tillbaka produkten till oss, men du måste meddela oss inom 24 timmar via mail info@fashionabletrenz.se, via WHATSAPP eller Facebook sida efter att ha mottagit produkten. Återtagningsperioden börjar dagen efter att du mottog varan.

Du kan självklart ångra det även innan återkallandet har börjat genom att kontakta säljaren och anmäla detta inom 24 timmar via mejl info@fashionabletrenz.se.

Vi är redo att ge dig återbetalning, men produktbidrag baserade på vissa villkor. Återbetalning eller utbyte är inte gratis.

 • Produktfärgen kan varieras på grund av Photoshop, baserat på färgproblem kan produkter inte returneras.
 • Anpassade och förbeställda produkter, som Salower kameez, Saree, kan inte returneras baserat på några omständigheter.
 • Sängkläder kan inte återlämnas om det vecklas ut.
 • Alla avkastningar måste nås till vårt huvudkontor inom 5 arbetsdagar. Eventuella avkastningar efter 5 dagar räknas inte. ** Måste informera oss via e-post eller Facebook
 • När du lämnar tillbaka varan måste fraktkostnaden betala själv. Fashionable Trenz kommer också att dra av fraktkostnaden som vi har spenderat när du skickade produkten till dig.
 • Smycken kan inte återbetalas förutom felproblem.
 • Alla erbjudanden som erbjuds, försäljningsposter eller leverans av gratis frakt kan inte återbetalas, inga undantag.
 • Vi accepterar inte någon retur om produktens tagg tas bort inklusive inte slitna och vikta.
 • Vänligen skicka tillbaka produktinformationens referensnummer, faktura via e-post, så att vi kan spåra varan om den kan bli försenad.